Termeni si conditii.

1. Copyright

Conținutul site-ului www.Iaacasa.ro – imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software – este integral proprietatea Iaacasa.ro și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Iaacasa.ro a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Iaacasa.ro și logo-ul Iaacasa.ro sunt mărci înregistrate ale Iaacasa.ro.

Iaacasa.ro poate oferi utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza, sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis accesul acestor conținuturi, fără a putea accesa alte conținuturi ale site-ului www.iaacasa.ro. Utilizarea conținutului în alte scopuri decât cele menționate în documentul de acces, este strict interzisă și se pedepsește conform legii.

2. Politica de confidențialitate și datele personale

Datele personale vor fi folosite de Iaacasa.ro exclusiv în scopul declarat al acestui site, respectiv: comerț on-line. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, promoții, buletine informative periodice, recomandări personalizate etc.

Iaacasa.ro nu face publice și nu vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale Clienților săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Iaacasa.ro are obligația de a administra, în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Clienți.

Scopul colectării datelor este facturarea în vederea comerțului online.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unui alt destinatar.

Conform Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de acces la datele personale

Orice Client are dreptul conferit de lege, ca o dată pe an să poată solicita și primi, în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Iaacasa.ro.

b) dreptul de de intervenție asupra datelor

Orice Client poate solicita  în scris (semnat și datat) și primi în mod gratuit de la Iaacasa.ro, dupa caz: rectificarea, actualizarea, blocarea datelor prelucrate, a datelor inexacte, eronate și incomplete.

c) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și  dreptul de a se adresa justiției

d) dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite pe cale oficiala ștergerea datelor.

Orice Client are dreptul (din motive legitime), în orice moment al prelucrării datelor sa se opuna acesteia, iar Iaacasa.ro va înceta prelucrarea datelor în cauză.

Orice Client are dreptul (fără a fi obligat la o contraprestație și fără a motiva cerința sa) să se opună  ca datele sale să fie utilizate și prelucrate în scop de marketing direct in numele Iaacasa.ro.

Pentru exercitarea oricaror drepturi menționate la literele a) – d) de mai sus, Clientul va înainta Iaacasa.ro o cerere prin care îi solicită informațiile respective.

Comunicarea acestora se poate face fie la adresa Clientului (notificată către Iaacasa.ro cu ocazia utilizării site-ului www.Iaacasa.ro) fie la o adresă solicitată în mod special de către Client (inclusiv prin poșta electronică) sau prin serviciu de corepondență care să asigure primirea personală a acesteia.

Iaacasa.ro va comunica aceste informații în termen de 15 zile de la primirea cererii.

Clientul are dreptul, conform legii, să solicite și să primească ștergerea datelor personale, precum și posibilitatea de a le modifica folosind, în acest sens, formularul de pe site.

Datele nu vor fi transferate în alte state.

Informațiile referitoare la cardurile bancare ale Clienților nu sunt stocate în baza de date a site-ului www.Iaacasa.ro, acestea fiind procesate și folosite strict de furnizorii de servicii de plată online. Iaacasa.ro nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

În cazul în care Clientul își modifică, prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja catre Iaacasa.ro și există comenzi în derulare, comenzile își păstrează datele de la momentul plasării comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

3. Limitele accesului la site

Garantăm utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe www.Iaacasa.ro, în scopul declarat: magazin online. Nici utilizatorii înregistrați și nici alte persoane, care nu se află în relații contractuale cu noi, nu au dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a-l copia sau de a-l exploata în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Iaacasa.ro. Vizitatorii pot accesa site-ul fără a-și expune datele personale. Pentru o buna funcționare, site-ul poate seta cookies. Atunci când  un Client își creeaza un cont pe www.Iaacasa.ro acceptă primirea de newslettere și alerte din partea Iaacasa.ro. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale.

4. Limitele responsabilitatii

Utilizarea pe www.Iaacasa.ro a oricarui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Iaacasa.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea informațiilor sau a produselor achiziționate prin intermediul magazinului nostru online. Iaacasa.ro actualizează permanent securitatea site-ului și a mijloacelor sale de comunicare pentru www.Iaacasa.ro, însă nu garantează ca acestea nu pot avea viruși.

5. Procesatorul de plăți

Prin finalizarea comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (comandă întarziată, transmisă greșit etc).

Prin finalizarea comenzii, Clientul se declară de acord ca un operator Iaacasa.ro să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil convenit de catre Părți (email/telefon) pentru confirmarea personală a comenzii.

Plata cu cardul online: datele cardului Clientului nu vor fi stocate nici de Iaacasa.ro, nici de procesatorul de plăți autorizat al Iaacasa.ro. Iaacasa.ro poate refuza o comandă și deci denunța unilateral contractul în urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru urmatoarele situații:

– eșuarea/invalidarea tranzacției online;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/ a tranzacției;

– date incomplete sau incorecte ale Clientului ;

– dacă activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.Iaacasa.ro;

– livrări consecutiv eșuate;

– alte motive obiective.

Procesatorul de plăti ales de Iaacasa.ro este MobilPay.

6. Reclamații privind produsele

Compania nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în librăria online, acestea fiind puse la dispoziția Iaacasa.ro de către furnizori. Așadar, informațiile utilizate de Iaacasa.ro pentru descrierea produselor/serviciilor oferite și disponibile pe site-ul www.Iaacasa.ro (indiferent dacă este vorba de imagini statice sau dinamice, prezentări multimedia etc), nu reprezintă o obligație contractuală a Iaacasa.ro, aceste imagini fiind prezentate cu titlu informativ. In ilustrarea produselor/serviciilor de pe site Iaacasa.ro va putea utiliza și alte produse, accesorii etc care ar putea să nu fie incluse  în costurile produselor respective. Iaacasa.ro își rezervă dreptul de a introduce pe site-ul www.Iaacasa.ro bannere publicitare/link-uri spre alte site-uri în condițiile legale. Produsele care prezintă defecte vor fi schimbate în măsura stocului disponibil. Iaacasa.ro își rezervă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu mai face parte din oferta curentă a furnizorului, acesta a schimbat prețul sau a intervenit un motiv care ar influența comanda, livrarea sau relația cu furnizorii. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au suferit modificări ulterioare plasării comenzii, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastra are obligația de a informa Clientul despre modificările apărute în cel mai scurt timp posibil, urmând ca acesta din urmă să confirme sau nu modificarea comenzii inițiale. În ipoteza în care Clientul nu confirmă modificările aduse la cunoștință, acestuia i se vor returna sumele deja încasate (în cazul în care comanda inițială a fost deja plătită) și comanda va fi anulată din sistem. Orice reclamație privind starea produselor livrate Clienților va fi adusă la cunoștința firmei noastre în maximum 24 de ore de la primirea acestora, telefonic sau prin e-mail la office[at]gmail.com, urmând ca societatea noastră să o soluționeze.

Întreaga responsabilitate a viciilor descoperite și repararea lor cade în sarcina Iaacasa.ro. În cazul în care produsele nu se pot livra sau integritatea le este afectată pe parcursul livrării, Clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de Iaacasa.ro, dar nu și despăgubiri suplimentare. Valoarea maximă a obligațiilor companiei noastre față de orice Client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzatoare a unui colet/produs este valoarea sumei încasate de la Client pentru respectiva comandă. Livrarea produselor aflate în stoc la furnizor depinde exclusiv de disponibilitatea stocului furnizorului.

http://www.anpc.gov.ro

7. Campaniile promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de Iaacasa.ro, acesta, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricand pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

8. Produsele digitale (ebooks)

Produsele digitale (ebooks) fac excepție de la condițiile obișnuite de retur întrucât sunt considerate servicii de către legislația în vigoare.

În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care Iaacasa.ro s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de Client. Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odata ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că Iaacasa.ro și-a îndeplinit toate obligațiile față de Client. În aceste situații nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii.

În situația în care Clientul achiziționeaza un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul său și această incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselui atâta timp cât Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcționează în condițiile specificate pe site.

9. Garanție

Pentru produsele achiziționate din magazinul online www.Iaacasa.ro se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului. Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are urmatoarele obligații:

• produsul să fi fost cumpărat de la societatea noastră și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;

• să respecte instrucțiunile de folosire și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producator;

• să pastreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care a cumpărat produsul

• să păstreze ambalajul original și toate accesoriile care au venit în acesta, și să le livreze împreună cu produsul în garanție.

Locul prezentării, pentru a putea beneficia de garanție, este cel specificat pe Certificatul de garanție. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client.

Cauze de pierdere a garanției:

• avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiații solare; lipsa sau modificarea seriei aparatului; modificări ale produsului;

• defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare prevăzute în manualul de utilizare;

• deteriorarea mecanică provocată prin lovirea aparatului sau deterioarea marcajului cu modelul și seria aparatului;

• inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzatoare, intervenții neautorizate;

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

10. Prețul final și livrarea

ATENTIE!!! Comenzile lansate in perioada 20.12.2017 – 07.01.2018 vor fi onorate începand cu 08.01.20118. Va multumim pentru înțelegere!

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețul de livrare este notificat separat înainte de finalizarea comenzii .

Excepție fac ofertele în prețul cărora e inclus și transportul.

ATENȚIE! Dacă localitatea unde se dorește livrarea nu se regăsește printre cele în care curierul asigură transport fără costuri suplimentare, veți fi contactat/ă și vi se va comunica diferența de plată.

Pentru produsele aflate în stoc livrarea se va face prin serviciu de curierat. Vă rugăm să luați în considerare că există un interval de 12-24 ore între înregistrarea comenzii și preluarea acesteia de către curier. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului si se va agrea cu acesta un nou termen de livrare.

Livrările se fac numai pe teritoriul României.

11. Produsele digitale

Se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificată în comandă), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care sa fie livrate Clientului. Plata pentru carțile digitale se face exclusiv online (card ), plata ramburs nefiind posibilă. Dupa achiziționare produsele digitale vor fi listate și în contul Clientului.

Este obligația și responsabilitatea Clientului să verifice informațiile de compatibilitate și instrucțiunile disponibile pe site și să se asigure, înainte de achiziționare, că produsele digitale dorite sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenționează să le utilizeze.

Atenție! Iaacasa.ro, în cazul în care nu poate executa contractul din cauza indisponibilității produsului sau serviciului, va informa Clientul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată vor fi rambursate de Iaacasa.ro în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la momentul informarii clientului.

Vă sfătuim să NU acceptați și să nu plătiți pachetul dacă e deschis sau  observați că s-a încercat deschiderea acestuia.

12. Politica de retur

Clientul se obligă să notifice Iaacasa.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate prin e-mail la office[at]iaacasa.ro sau să efectueze returul folosind formularul de retururi on-line ce se găsește în contul de utilizator, în termen de maxim 14  zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, Iaacasa.ro poate refuza coletul.

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului,  cu etichetele intacte și însoțite de toate documentele și accesoriile primite (factura etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu Iaacasa.ro).

Conform art 10 lit. c din O.G. 130/2000 Iaacasa.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea cărților care au colțurile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe copertă sau pe pagini.

Clientul se obligă ca înainte de expedierea returului să trimită un e-mail pe adresa office[at]iaacasa.ro, care să conțină:

– data expedierii coletului;

– numarul comenzii;

– suma de returnat;

– modalitatea de plată dorită

Clientul primește banii aferenți produselor returnate în interval de 14 zile calendaristice de la recepționarea coletului în depozitul S.C. Pop Art Libris S.R.L..

Pentru o mai rapidă soluționare a cererilor Clienților Iaacasa.ro acceptă retururi exclusiv prin curier. Retururile se fac  pe adresa: Strada Constantin Văcărescu Nr.5, Clădirea C2, Oraș Popești Leordeni, Județ Ilfov.

Ebooks

Produsele digitale (ebooks) fac excepție de la condițiile de retur de mai sus întrucât sunt considerate servicii de către legislația în vigoare.

ATENȚIE!

Momentan nu sunt disponibile cărți în format electronic!

13. Soluționarea conflictelor

Orice conflict apărut între Iaacasa.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești în domeniu, prima cale de soluționare fiind medierea, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la sediul Iaacasa.ro sau în anumite cazuri prevăzute de lege, instanța de la domiciliul Clientului.

14. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la raspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndata cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

15. Frauda

Iaacasa.ro nu solicită Clienților săi, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/email etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Clientul le divulgă unor terți, acesta poarta întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Clientul nu poate face raspunzator pe Iaacasa.ro pentru vreun prejudiciu.

Pentru evitarea unor situații neplăcute și pentru încercarea de minimalizare a riscurilor, Clientul va informa Iaacasa.ro  despre orice astfel de tentative de fraudă folosind în acest sens datele de contact mail: iaacasa[at]gmal.com

Iaacasa.ro nu promoveaza SPAM-ul

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților Iaacasa.ro, alterarea conținutului site-ului www.iaacasa.ro, încercarea de afectare a performanțelor servereleor Iaacasa.ro, deturnarea conținutului livrărilor catre terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

16. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, Clientul acceptă necondiționat termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil incheiat.

17. Politica GDPR

– content – politica – GDPR –

Updating…
  • Niciun produs în coș.